ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2: Αναχώρηση από Πειραιά στις 07:00 και από Αθήνα στις 07:30 για Ζεμενό (750 μ.). Ανάβαση στην κορυφή της Κίρφυος (1560 μ.) και κατάβαση στο Δίστομο (450 μ.).
Ω.Π.: 6, Β.Δ.: 1
ΑΡΧΗΓΟΙ: Ξυδερός Β. – Παπαθεοδοσίου Μιχ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 και από Πειραιά στις 07:15 για Βαμβακού Λακωνίας (950 μ.). Ανάβαση στο καταφύγιο (1400 μ.).
Ω.Π.: 3, Β.Δ.: 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2: Ανάβαση στην κορυφή Μεγάλη Τούρλα (1934 μ.) και κατάβαση στη Ι.Μ. Μαλεβής (1000 μ.).
Ω.Π.: 7, Β.Δ.: 2
ΑΡΧΗΓΟΙ: Πανταζόπουλος Ν. – Κατσάς Διον.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1: Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 και από Πειραιά στις 07:15 για Φτέρη Αιγίου Αχαΐας. Ανάβαση στην κορυφή (1778 μ.) και κατάβαση στη Φτέρη από τα ίδια.
Ω.Π.: 6, Β.Δ.: 2
ΑΡΧΗΓΟΙ: Μίλλερ Γ. – Παπαϊωάννου Παντ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του Καταστατικού του Φ.Ο.Π., καλούνται τα μέλη του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Ομίλου, οδός Μεσσηνίας 14-16, Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης
2. Διαγραφή μελών που οφείλουν συνδρομές δύο ετών και άνω
3. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2015
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2015
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Συζήτηση – έγκριση – απαλλαγή του Δ.Σ.
7. Προϋπολογισμός έτους 2016
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία (50% + 1 των ταμειακά ενήμερων μελών), τότε η Γενική Συνέλευση θα γίνει την 27η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με όσα μέλη θα είναι παρόντα.
Πριν από την Γενική Συνέλευση θα γίνουν οι απονομές των ορειβατικών επάθλων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΛΕΡ                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΙΑΚΟΥ